Текст, слова, перевод песни Haim Moshe - Toda Al Kol Ma She Barata - Страна Песен
Огромное количество текстов и переводов песен со всего мира!

Текст, слова, перевод песни Haim Moshe - Toda Al Kol Ma She Barata


תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים
חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם
על שיר קולח ולב סולח
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על צחוק של ילד
ושמי התכלת
על אדמה ובית חם
פינה לשבת אישה אוהבת
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על יום של אושר
תמימות ויושר
על יום עצוב שנעלם
תשואות אלפיים וכפיים
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על צחוק של ילד
ושמי התכלת
על אדמה ובית חם
פינה לשבת ואישה אוהבת
שבזכותם אני קיים.

תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניים
חבר או שניים
על מה שיש לי בעולם
על שיר קולח ולב סולח
שבזכותם אני קיים.Добавлено: 08.05.2011 | Обновлено: 05.10.2013 | Просмотров: 935 / 55
Похожие названия:

Все результаты »