Текст, слова, перевод песни Glee Cast - Americano Dance Again - Страна Песен
Огромное количество текстов и переводов песен со всего мира!

Текст, слова, перевод песни Glee Cast - Americano Dance Again


Cassandra:
I met a girl in east LA
In floral shorts as sweet as May
She sang in eighths in two Barrio chords
We fell in love but not in court

NYADA Students:
Aah-America

Cassandra:
Mis canciones son de la revoluciДобавлено: 09.09.2012 | Обновлено: 05.10.2013 | Просмотров: 317 / 12